پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400

جدول وزنی قوطی پروفیل

قوطی و پروفیل از جمله محصولاتی هستند که در ساخت اسکلت بندی فلزی استفاده می شوند. علاوه بر این، این محصولات در دیگر صنایع نیز کاربردهای خود را دارند. در مورد پروفیل می توان گفت، پروفیل همچنان نقشی مهم در تولید سازه های جدید و امروزی مانند سازه های ساختمانی ایفا می کند. همچنین از قوطی و پروفیل برای ساخت پل، نرده فلزی، درب و پنجره و ... استفاده می شود. ببد نیست این نکته را در نظر داشته باشید که ساخت هر یک از این محصولات توسط کارخانه های مختلف با ابعاد یکسان، می توان کیفیت و وزن متفاوتی را به دنبال خود داشته باشد. مهندسین با توجه به مشغله ای که دارند زمان کافی برای محاسبه وزن هر یک از آنها را در پروژه های خود ندارند. آهن لند متناسب با این موضوع اقدام به آماده سازی جدول وزنی قوطی پروفیل برای مهندسین، متخصصین محترم و فعالان این عرصه کرده است. این نکته را در نظر داشته باشید که کالایی همچون پروفیل در دو مدل بسته و باز و بر اساس استانداردهایی مانند JISG 3466، DIN 2395 و DIN 59411 طراحی و تولید می شود که جدول وزنی آن به صورت تفکیکی ارائه می شود. مولفه های مهم در جدول وزنی پروفیل به ترتیب شامل موارد زیر هستند:

 bullet Ahanlands3

طول

 bullet Ahanlands3

ضخامت

 bullet Ahanlands3

ساختار محصول تولید شده

 

 

 

 

هر یک از این پارامترها به نوبه خود می توانند بر وزن پروفیل تاثیرگذار باشند. وزن پروفیل بر اساس یک فرمول مشخص محاسبه می شود که در ذیل آماده است. قابل ذکر است که هر یک از پارامترهای این فرمول بر حسب کیلوگرم  به جز طول پروفیل که بر حسب متر می باشد، محاسبه می شوند.


وزن قوطی پروفیل = تعداد * طول * وزن مخصوص قوطی پروفیل

اکثر پروفیل های عرضه شده توسط واحدهای مختلف فولادی در اشکال مستطیل و مربع می باشند که به طوری کلی آنها نام قوطی به آنها اطلاق می شود. وزن قوطی با توجه به ضخامت عرضه شده از سوی کارخانه تولیدکننده دارای ضخامت 1.5 الی 8 میلیمتر می باشد.

جدول وزنی قوطی پروفیل-مربع

ردیف

ضخامت بر حسب میلیمتر

سایز قوطی بر حسب میلیمتر

وزن قوطی بر حسب کیلوگرم

1

1

20*20

0/62

2

1

25*25

0/78

3

1

30*30

0/96

4

1

35*35

1/12

5

1

40*40

1/25

6

1/25

20*20

0/75

7

1/25

25*25

0/98

8

1/25

30*30

1/19

9

1/25

35*35

1/39

10

1/25

40*40

1/55

11

1/5

20*20

0/91

12

1/5

25*25

1/17

13

1/5

30*30

1/42

14

1/5

35*35

1/64

15

1/5

40*40

1/86

16

1/5

45*45

2/12

17

1/5

50*50

2/33

18

1/5

60*60

2/82

 

جدول وزنی قوطی پروفیل-مربع

ردیف

ضخامت بر حسب میلیمتر

سایز قوطی بر حسب میلیمتر

وزن قوطی بر حسب کیلوگرم

1

2

20*20

2/73

2

2

25*25

3/19

3

2

30*30

3/60

4

2

35*35

4/25

5

2

40*40

4/62

6

2

45*45

5/54

7

2

50*50

6/51

8

2

60*60

7/44

9

2

70*70

8/38

10

2

80*80

9/38

11

2

90*90

10/36

12

2/5

25*25

12/58

13

2/5

30*30

13/19

14

2/5

35*35

4/78

15

2/5

40*40

5/33

16

2/5

45*45

6/42

17

2/5

50*50

7/56

18

2/5

60*60

8/68

19

2/5

70*70

9/76

20

2/5

80*80

10/95

21

2/5

90*90

11/95

22

2/5

100*100

14/69

23

2/5

110*110

15/29

24

2/5

135*135

2/73

25

2/5

140*140

3/19

 

جدول وزنی قوطی پروفیل-مربع

ردیف

ضخامت بر حسب میلیمتر

سایز قوطی بر حسب میلیمتر

وزن قوطی بر حسب کیلوگرم

1

3

30*30

2/73

2

3

35*35

3/19

3

3

40*40

3/60

4

3

45*45

4/25

5

3

50*50

4/62

6

3

60*60

5/54

7

3

70*70

6/51

8

3

80*80

7/44

9

3

90*90

8/38

10

3

100*100

9/38

11

3

110*110

10/36

12

3

135*135

12/58

13

3

140*140

13/19

14

3/5

45*45

4/78

15

3/5

50*50

5/33

16

3/5

60*60

6/42

17

3/5

70*70

7/56

18

3/5

80*80

8/68

19

3/5

90*90

9/76

20

3/5

100*100

10/95

21

3/5

110*110

11/95

22

3/5

135*135

14/69

23

3/5

140*140

15/29

 

جدول وزنی قوطی پروفیل-مربع

ردیف

ضخامت بر حسب میلیمتر

سایز قوطی بر حسب میلیمتر

وزن قوطی بر حسب کیلوگرم

1

4

50*50

6/06

2

4

60*60

7/32

3

4

70*70

8/58

4

4

80*80

9/89

5

4

90*90

11/18

6

4

100*100

12/42

7

4

110*110

13/72

8

4

135*135

16/74

9

4

140*140

17/48

10

4/5

100*100

13/89

11

4/5

110*110

15/39

12

4/5

135*135

18/81

13

4/5

140*140

19/59

14

5

100*100

15/42

15

5

110*110

16/95

16

5

135*135

20/79

17

5

140*140

21/72

18

6

100*100

18/51

19

6

110*110

20/51

20

6

135*135

24/84

21

6

140*140

25/92

 

جدول وزنی قوطی پروفیل-مستطیل

ردیف

ضخامت بر حسب میلیمتر

سایز قوطی بر حسب میلیمتر

وزن قوطی بر حسب کیلوگرم

1

1

10*20

0/46

2

1

10*25

0/53

3

1

10*30

0/62

4

1

20*30

0/78

5

1

20*40

0/96

6

1

30*40

1/12

7

1/25

10*20

0/56

8

1/25

10*25

0/66

9

1/25

10*30

0/75

10

1/25

20*30

0/98

11

1/25

20*40

1/19

12

1/25

30*40

1/39

13

1/5

10*20

0/67

14

1/5

10*25

0/81

15

1/5

10*30

0/91

16

1/5

20*30

1/17

17

1/5

20*40

1/42

18

1/5

30*40

1/64

19

1/5

50*40

2/12

20

1/5

25*50

1/74

21

1/5

30*50

1/86

22

1/5

20*60

1/86

23

1/5

30*60

2/12

24

1/5

40*60

2/33

25

1/5

50*60

2/57

26

1/5

40*80

2/82

 

جدول وزنی قوطی پروفیل-مستطیل

ردیف

ضخامت بر حسب میلیمتر

سایز قوطی بر حسب میلیمتر

وزن قوطی بر حسب کیلوگرم

1

2

10*20

0/87

2

2

10*25

1/02

3

2

10*30

1/18

4

2

20*30

1/53

5

2

20*40

1/87

6

2

30*40

2/16

7

2

50*40

2/81

8

2

25*50

2/32

9

2

30*50

2/45

10

2

20*60

2/45

11

2

30*60

2/81

12

2

40*60

3/11

13

2

50*60

3/42

14

2

40*80

3/74

15

2

60*80

4/38

16

2

40*100

4/38

17

2

50*100

4/66

18

2

60*120

5/68

 

جدول وزنی قوطی پروفیل-مستطیل

ردیف

ضخامت بر حسب میلیمتر

سایز قوطی بر حسب میلیمتر

وزن قوطی بر حسب کیلوگرم

1

2/5

20*30

1/88

2

2/5

20*40

2/31

3

2/5

30*40

2/68

4

2/5

50*40

3/47

5

2/5

25*50

2/92

6

2/5

30*50

3/03

7

2/5

20*60

3/03

8

2/5

30*60

3/47

9

2/5

40*60

3/84

10

2/5

50*60

4/26

11

2/5

40*80

4/63

12

2/5

60*80

5/46

13

2/5

40*100

5/46

14

2/5

50*100

5/82

15

2/5

60*120

6/98

16

2/5

60*220

11/02

 

جدول وزنی قوطی پروفیل-مستطیل

ردیف

ضخامت بر حسب میلیمتر

سایز قوطی بر حسب میلیمتر

وزن قوطی بر حسب کیلوگرم

1

3

20*40

2/73

2

3

30*40

3/19

3

3

50*40

4/25

4

3

25*50

3/42

5

3

30*50

3/60

6

3

20*60

3/60

7

3

30*60

4/25

10

3

40*60

4/62

11

3

50*60

5/08

12

3

40*80

5/54

13

3

60*80

6/51

14

3

40*100

6/51

15

3

50*100

6/95

16

3

60*120

8/38

17

3

60*220

13/19

 

جدول وزنی قوطی پروفیل-مستطیل

ردیف

ضخامت بر حسب میلیمتر

سایز قوطی بر حسب میلیمتر

وزن قوطی بر حسب کیلوگرم

1

3/5

50*40

4/78

2

3/5

30*60

4/78

3

3/5

40*60

5/33

4

3/5

50*60

5/89

5

3/5

40*80

6/42

6

3/5

60*80

7/56

7

3/5

40*100

7/56

8

3/5

50*100

8/07

9

3/5

60*120

9/76

10

3/5

60*220

15/29

11

4

40*60

6/06

12

4

50*60

6/72

13

4

40*80

7/32

14

4

60*80

8/58

15

4

40*100

8/58

16

4

50*100

9/21

17

4

60*120

11/18

18

4

60*220

17/48

19

4/5

60*220

19/59

20

5

60*220

21/72

21

6

60*220

25/92

 

جدول وزن میلگرد جدول وزنی تیرآهن و هاش جدول وزنی نبشی و ناودانی  جدول وزنی ورق  جدول وزنی لوله صنعتی 

دانلود جدول وزنی

 

.....معرفی شرکت آهن لند.....

شرکت آهن لند اولین شرکت ارائه دهنده مشتقات آهن و مقاطع فولادی در جنوب کشور می باشد. اطلاع رسانی آهن لند شامل اعلام قیمت ها با تضمین قیمت و کیفیت، اخبار روز بازار آهن و فولاد و فروش مشتقات آهن در حیطه ساختمانی و صنعتی درسایت و دیگر رسانه های اجتماعی می باشد. در سایت آهن لند از آخرین و بروزترین قیمت آهن آلات از جمله میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل و انواع لوله داربستی و صنعتی مطلع شوید.

ساعت کاری آهن لند:

شنبه تا چهارشنبه 8الی 20

پنجشنبه 8 الی14

 

اطلاعات تماس

  • تلفن: ۰۶۱۵۳۳۳۱۷۷۷  -  ۰۹۱۳۱۹۲۷۷۴۲  -  ۰۹۱۶۱۳۰۰۲۱۹
  • ایمیل: Ahanlandss@gmail.com
  • کانال تلگرام: t.me/ahanland
  • اینستاگرام: Ahanland
  • آدرس: ایران، خوزستان، آبادان، کوی قدس، ایستگاه پنج
    روبه روی بهار ۳۰

.....پربازدیدترین پیوندهای آهن لند......

.....دیگر پیوندهای آهن لند را ببینید.....

Template Design:Dima Group